ظهر پاییز

     ظهر دلگیر پاییزی

        اشک سردی که روی گونه های من جاریست 

           و تو چه سرد و بی تفاوت

              سکوت مرگباری که درخت آرزو را خشکاند 

                  و من در تنگنای ماندن و رفتن 

                       طعم تلخ خداحافظی ...


/ 1 نظر / 27 بازدید
m

[گل]