بی ارزش ترین

این بار با تو توام

شاید ارزش تو حتی کمتر از این باشد

در پس افکارموهوم ...صدای ناله جوانی برایت گنگ

ضجه های زنی در پس زمانه برایت واژه ای ناآشنا

دنیای تفکراتت آنقدر محدود که به باتلاقی ماند

صدای بی صدای مردم این دنیا برایت ناشنیدنی

پوزخندی برلب داری ودر دل خود رابرنده می دانی

دیگر می دانم ارزشت حتی کمتر از این است

دلم به سادگی دیده می سوزد و به سهل انگاری فکر

و دیگر هیج سخن نمانده و باید دفتر را بست ...

فریاد بی صدا سرداد،

افسوس از نام آدمی که یر تو نهند!

/ 6 نظر / 28 بازدید
یاشار

فریاد بی صدا فایده نداره. باید با صدایش را امتحان کرد [چشمک] زیبا بود [گل]

علی براری

[تایید]

فرشته

دوست عزیزم مثل همیشه زیباست آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند