::....صدای غار غار کلاغ

       توی هوای سرد پائيز

                        باغ بی برگی

                            سکوت مبهم

                               چشمای هميشه گريون

                                   شبنم يخ زده روی برگ

                                      انتظار ديدن دوباره

                                          نگاه ترديد به روی اميد

                                              دغدغه يک روز بی تو

                                                  تحمل نگاههای سنگين

                                                     و.........

                                                      بخاطر تو همشو تحمل ميکنم

 

                          

/ 1 نظر / 4 بازدید
غزال?؟

***خيلی زيبا بود...موفق باشی و هميشه عاشق***