بی ستاره ...

فاصله ی دل بستن تا دل کندن ...

که داند...فاصله ی اشک و لبخند ؟؟ بودن تا نبودن ؟

اشک های پنهان مرا که دید ؟

خلوت شب های بی ستاره ام را که دید؟؟؟


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

/ 9 نظر / 15 بازدید
زیبا

سلام عزیز. میای واسه هم لینک بذاریم؟

ميثم (سوته دلان)

سلام ما درس صداقت و صفا می خوانـــيم آيين محبت و وفـــــــا می دانيـــــــــم زين بی خردان سفله ای دل! مخروش کانها همه مي روند و ما می مانيـــم

ميثم (سوته دلان)

سلام ما درس صداقت و صفا می خوانـــيم آيين محبت و وفـــــــا می دانيـــــــــم زين بی خردان سفله ای دل! مخروش کانها همه مي روند و ما می مانيـــم

صنم

تنهایی هایم به اندازه ی وسعت تمام دلتنگی هاست ...

صنما(نسيم وصال)

سلام صنم جان. تقديم به شما. غم خود فاش مگو راز به هر کس مگشا غمت از دل برود گر بنمايی صنما

ميثم (سوته دلان)

سلام من آفتاب تو بودم، مرا به سایه چه‌کار؟ شکست پشت غرورم، شکسته‌ام ناچار مرور می‌کنم آوازهای سبزم را هنوز روشنم آری، هنوز مثل بهار بیا دوباره، وسیعِ همیشه نورانی! و حجم خالی قلب مرا ستاره بکار برایم از تپش واژه‌های زنده بگو برای حنجره‌ام، شعرهای تازه بیار اگرچه ابر شدم تار و تیره و سنگین اگرچه سنگ شدم، سرد و بی‌بَر و بی‌بار اگرچه با غزلی چند، مثلِ برکه خوشم، قسم به رود که دیگر نمی‌شوم تکرار