سخنان بزرگان....

بدبين کسی است که يک بار به اشتباه خوش بين بوده است<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

*

تبسم خرجی ندارد،ولی سود بسيار دارد.(کارنگی)

*

اگر می بينی کسی به روی تو لبخندی نمی زند،علت را در لبان فروبسته خود جستجو کن

*

تبسم واژه ايی است در فرهنگ عشق که معنای آن به هنگام وداع«به اميد ديدار» است

*

*از قابوسنامه:« چون دوست نو گيری پشت بر دوست کهن مکن.دوست نو همی طلب کن و دوست کهن همی بر

 

جا می دار تا هميشه بسيار دوست باشی و گفته اند: دوست نيک گنج بزرگ است.»

 

*«به ياد داشته باش که يک ازدواج موفق به دو عامل بستگی دارد:اول، يافتن يک انسان خوب و

 

 دوم، انسان خوب بودن»!(جکسون براون)

*در دوستی مناسبه که آدم چشم و گوش خود را بيشتر باز کند و دهان خود را بيشتر ببندد.

*همانگونه که پيش از دوستی بايد بينا و شنوا بود پس از آن لازمه کم بينا و کم شنوا شد (منظورش در برابر

 خطا و اشتباه دوست است)

 *.چشم پوشی از خطا بيشتر از محبت  موجب پايداری دوستی می شود.

اميد دارويی است که شفا نمی دهد،اما درد را قابل تحمل می کند.(هوگو)**

 

نااميد کسی است که پذيرفته است در ميان تمامی موجودات ضعيف ترين باشد.*

*«شنيدن فضيلتی است که بايد کسب کرد.»

*«بدون شنيدن حقيقی هر گفتگويی محکوم به شکست است.»

*در زندگی تان پل پشت سر را خراب نکنيد و راه بازگشت احتمالی را باز نگه داريد

*چکيده دانش های آدمی دو کلمه است:صبر و اميدواری.(السکاندر دوما)

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
ava

vaghean aliiyeeeeeeeeeeee hamasham vagheyii mesle vaghtayi ke dige ehsas mikoni hame chi tamome yekam strange hastam ama aliiyeeeeeeeeeeee

ava

ففغثصغث