کمی ديرتر....

کمی دیرتر از فردا خواهم رفت ...

  کمی بیشتر از امروز اشک خواهم ریخت ...

          کمی سبکتر از پرواز پر خواهم گشود ...

             اما نگران تر از همیشه چشم به فردا خواهم دوخت...

                           963142320_adc01e40ea_m.jpg

/ 1 نظر / 9 بازدید
ميثم(سوته دلان)

عيب خود گويم، به عمرم من نكردم بندگى اين عبـــــــــادتها بود سرمايه شرمندگى دعوى "ايّاك نعبد" يك دروغى بيش نيست من كه در جان و سرم باشد هواى بندگى ای همراه همیشگی من .... با عنوان***تهجد؛رمز شب ٬ وصال نزدیک است ....*** متفاوت تر از همیشه بروز هستم .در انتظار یک رد پای سبز