نیاز

  لمس درد 

    چشمانی نظاره گر لحظه های واپسین 

                          و چه اندوهگین تنهاتر 

                              گاه واژه در زمان می ایستد 

                                  اشک را به سوگ می نشینم 

                                                و دستانی محتاج تر 

                           

                     

/ 1 نظر / 20 بازدید
د ي ا ر

تو به كدام حقيقت پيوستي كه من .. كه من در تب اين فاصله ها به خود ميسوزم و... موفق باشيد