بهار.... - ::.تنهایی شاید یه راه...راهیه تا بی نهایت .::


::.تنهایی شاید یه راه...راهیه تا بی نهایت .::

دل نوشته ها

امروز دلم گرفته مثل روزهای بی کسی پاييز!!!

باغ بارون زده ی دلم ...

روزهای رفته رو به باد ميسپاره ...

ميخواد غم هاشو فراموش کنه !!!

سر بر شانه های مهربان بهار !!!

کاش باور بهارمثل پاييزساده بود..

کاش ميشدبا يک مدادروی ديوار دلها نوشت  عشق ......

کاش ميشد واسه حضرت عشق هم حرمت قائل شد ...

سردی دستان پاييز!!!

ولی تو هستی ..پس زندگی هست ...

:: شادی در دلها بکار ! صدايی ميگويد .

منِ درون شاد باش !!!

روزهای خوب نزديک است !!!

دست در دست بهار اين واژه را تکرار کن ...

تا شقايق هست زندگی بايد کرد ..

با نگاه ۰خورشيد پرواز کرد ...

در سبزی جنگل گم شد!!!!

با نسيم همسفر شد تا باغ آرزوها ....

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

نوشته شده در ۱۳۸٤/۱/۳٠ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

Design By : Mihantheme