بی تو برای تو ... - ::.تنهایی شاید یه راه...راهیه تا بی نهایت .::


::.تنهایی شاید یه راه...راهیه تا بی نهایت .::

دل نوشته ها

شب سرد غرق اقيانوس سکوتی مبهم

در کنار درياچه ترس و ترديد ،تکيه بر باد سواربر قايق خاطره ها ميروی

ناگاه به پرتگاه مرگ نزديک ميشوی !!مرگ همه باتوبودن ها!

مرگ شادی ، غصه تمام وجودم را فراگرفته کاش بودی 

کاش دست خدا از شانه هايم برداشته نميشد 

تنهای تنها !! چه سخت است بی تو بودن !!

بی تو از تو سرودن ! شاکی دل ! دادگاه عشق ! حکم طلاق!

هوای گريه دارم ! ولی کيست که اشکهايم را از گونه هايم پاک کند !

اشک ! غصه ! تحمل بی تو بودن ! ياد خاطرات !

کاش ديوار فاصله نبود! هميشه قربانی حادثه بايد بود !هميشه بايد گريست !

و حرف هميشگی بايد رفت  !! بايد از عشق گذشت !!

تنهایی شاید یه راه ..راهیه تا بی نهایت !!!

 

 

 

نوشته شده در ۱۳۸۳/۱۱/٢٠ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

Design By : Mihantheme