::.تنهایی شاید یه راه...راهیه تا بی نهایت .::


::.تنهایی شاید یه راه...راهیه تا بی نهایت .::

دل نوشته ها

يادت هست روزي را كه با تمام وجود گريستم و تو هيچ اعتنائي نكردي ...يادت هست ؟

يادت هست روزي را كه از شهرت با كوله باري از سرگذشت و خاطره بازگشتم و تو حتي براي امدنم دعا نكردي ...يادت هست؟

يادت هست وقتي كه پيمانمان را بستي و گفتي تا اخرين نفس با تو ام ...يادت هست؟

يادت هست ان لحظه اي كه پيمانمان را شكستي و چه ظالمانه خواستي كه فراموشت كنم ...يادت هست؟

يادت هست وقتي كه من بودم و تنهائي ان سفر و از تو ديگر نشاني نيافتم ...يادت هست؟

چشمانم به تو التماس كرد . لبهايم از تو خواست و دلم به پاهايت افتاد .يادت هست كه چه بيرحمانه چشمانم را به باريدن اجبار كردي و لبهايم را به سكوت واداشتي و قلبم را زيره پاهايت له كردي و بازيچه ي دستت قرار دادي ...يادت هست؟

يادت هست ان روزگاران را يادت هست ؟

يادت هست ساحل ان دريا را كه موجهايش در حسرته عشقمان چه ديوانه وار بر سر هم مي كوبيدند و ما دست به دسته هم دلمان را به دريايش زديم و خنده كنان در عرضش قدم مي زديم ...يادت هست؟

يادت هست از كناره ان شاليهاي سبز و معطر چه عاشقانه مي دويديم ...يادت هست؟

يادت هست روزي را كه من ليلي بودم و تو مجنونه من ...يادت هست؟

يادت هست روزي را كه زيره باران قدم مي زديم و من همراه باران مي گريستم تا تو صدايه شكستنم را نشنوي ...يادت هست؟

يادت هست ان برفه زيبايه زمستان را كه از پي هم ميدويديم و با گلوله هايه سپيدو زيبايش بر سر و رويه هم ميزديم تا شايد ان گلوله هايه سپيد سياهي ها را از دلمان پاك كند... يادت هست؟

وقتي كه برگهايه زرد و مرده ي پائيزي در زيره پاهايمان خبر از پايانه اين عشق ميداد...يادت هست ؟

يادت هست چه زيركانه فراموش كردي و چه راحت از ياد بردي ...يادت هست؟

يادت نيست ....خوب ميدانم .خوب ميفهمم. خوب يادم هست...................

مبادا روزي به سراغم بيائ. كه اين دل رفتنت را باور كرده و بر داغ ان خوب گريسته و ميدانم تو برايه هميشه از قلبش خواهي رفت همانگونه كه روزهاست من از ياده تو رفته ام

روزي خواهد رسيد كه ديگر از من نشاني نخواهي يافت و تو خواهي ماند و تمامه خاطراته از ياد رفته مان و من امروز با تمامه ان خاطراته تلخ و شيرين خداحافظي كردم........

 

 

نوشته شده در ۱۳۸۳/٤/۱۳ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

Design By : Mihantheme