::.تنهایی شاید یه راه...راهیه تا بی نهایت .::


::.تنهایی شاید یه راه...راهیه تا بی نهایت .::

دل نوشته ها

در کنار هم و چه دورتر ...

نوشته شده در ۱۳٩۳/٦/٥ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٢/۱۳ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱٠/۱۸ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/۱۳ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/۱۱ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

     ظهر دلگیر پاییزی

        اشک سردی که روی گونه های من جاریست 

           و تو چه سرد و بی تفاوت

              سکوت مرگباری که درخت آرزو را خشکاند 

                  و من در تنگنای ماندن و رفتن 

                       طعم تلخ خداحافظی ...


نوشته شده در ۱۳٩۱/٧/۱ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/۱۱ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

  لمس درد 

    چشمانی نظاره گر لحظه های واپسین 

                          و چه اندوهگین تنهاتر 

                              گاه واژه در زمان می ایستد 

                                  اشک را به سوگ می نشینم 

                                                و دستانی محتاج تر 

                           

                     

نوشته شده در ۱۳٩۱/٥/٢٧ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩۱/٥/۱۳ساعت ٦:٤٠ ‎ب.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩۱/٥/۳ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ توسط فریاد بی صدا نظرات () |

Design By : Mihantheme